A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà

Mặc dù triển khai các hoạt động dạy và học trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, ngành Giáo dục và đào tạo huyện nhà đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ và giải pháp, tăng cường kỷ cương, nề nếp học đường, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm học theo đúng kế hoạch đề ra.

 

(Một tiết dạy và học của cô và trò trường tiểu học và THCS Lê Lợi)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”  và hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động mặc dù chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, tuy nhiên ngành GD&ĐT huyện nhà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.

          Theo đó, trong năm học 2020 – 2021, ngành GD&ĐT huyện nhà đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; tiếp tục đổi mới công tác quản lí, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà trường, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ để duy trì và củng cố chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng công tác học sinh giỏi.

Ở cấp học mầm non, mặc dù chế độ cho giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, giáo viên đã tận tình chăm sóc, nuôi dạy, giúp trẻ phát triển cả thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, rèn luyện các thói quen, kỹ năng tốt. Nhiều giáo viên đã tận dụng vật liệu sẵn có ở địa phương sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ; tích cực và chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng trường học xanh - sạnh - đẹp - an toàn. Kết thúc năm học số nhóm lớp học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập Giáo dục Mầm non của huyện; 100% các trường thực hiện nghiêm túc công tác đổi mới phương pháp quản lý nuôi ăn bán trú, phát huy mô hình "Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ", chất lượng bữa ăn ngày càng được nâng lên. Số trẻ ăn bán trú cao đạt 100%; tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 98,8%.

          Ở cấp học tiểu học các nhà trường đã chú trọng dạy học gắn với phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Trên cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên lớp 1 ở các trường đã thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa mới. Đội ngũ giáo viên đã tích cực thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Qua đánh giá cuối năm học tỷ lệ học sinh xét HTCT lớp học đạt tỷ lệ 99,7%, xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Đối với cấp học THCS trong năm học qua, các trư­ờng đã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc đổi mới ph­ương pháp dạy học. Học sinh đ­ược làm việc nhiều hơn, chủ động trong quá trình tiếp cận kiến thức; giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Việc sử dụng giáo án điện tử, ứng dụng các phần mềm dạy học, dạy học trực tuyến … tiếp tục được tăng cường, nhất là trong thời gian học sinh nghỉ học tập trung tại trường để phòng chống dịch Covid-19. Việc đánh giá xếp loại học sinh về học lực đảm bảo chính xác, phản ánh đúng chất l­ượng dạy và học ở các đơn vị. Kết quả tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Toàn huyện có 80 học sinh dự thi; có 37 học sinh đạt giải trong đó có 2 học sinh đạt giải nhất; 10 học sinh đạt giải nhì, 11 học sinh đạt giải ba, 14 học sinh đạt giải khuyến khích. Qua việc đánh giá cuối năm học có 88,9% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; 33,9% học sinh xếp loại học lực giỏi; Tổng số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%.

Công tác giáo dục lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh ở các trường ngày càng đi vào nề nếp tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giáo dục nghề phổ thông. Các trường THCS, TH&THCS đều chủ động liên kết với trung tâm GDNN-GDTX tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh trước khi ra trường. Kết quả thi tốt nghiệp nghề đạt tỷ lệ 99,8%.

Lý luận và thực tiễn đều khẳng định : Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cán bộ giáo viên trong ngành đã khắc phục mọi khó khăn, vừa công tác vừa học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Phòng GD&ĐT đã chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng dạy SGK lớp 2, 6 cho CBQL, giáo viên chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018 theo đúng kế hoạch của Bộ, Sở GD&ĐT.

Với kết quả phấn đấu đạt được trong năm học 2020-2021, toàn ngành có 71 đơn vị được UBND huyện tặng danh hiệu tập thể LĐTT; 300 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 1.899 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20 đơn vị và 58 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. 13 đơn vị và 14 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Trường mầm non Bình Định được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 đơn vị và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Có thể nói phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của ngành Giáo dục huyện nhà trong năm học qua đã diễn ra sôi nổi, đều khắp, liên tục với những nội dung chỉ tiêu, biện pháp rất cụ thể. Công tác thi đua khen thưởng mang tính toàn diện, tích cực dân chủ và công khai, đã tác động mạnh mẽ đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Giáo dục Kiến Xương luôn xứng đáng là đơn vị mạnh trong tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm học quan, năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục huyện nhà tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Trong đó tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về GDMN. Thực hiện có hiệu quả  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2018 -2025" của UBND huyện Kiến Xương; Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm"; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, tham mưu các cấp lãnh đạo giải quyết vấn đề thiếu phòng học, phòng chức năng. Huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không có học sinh bỏ học, 100% học sinh học môn Tiếng Anh, 96% học sinh học Tin học, 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học. Tích cực đổi mới mạnh mẽ cách dạy, cách học, cách đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận và nâng cao năng lực của người học đảm bảo nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, coi trọng tác động tình cảm, tạo niềm vui, gây hứng thú trong học tập cho học sinh; tăng cường công tác rèn kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo các trường THCS, TH và THCS thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018; chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và kết quả thi vào lớp 10 THPT; phát huy kết quả cuộc thi KHKT dành cho học sinh các cấp, phấn đấu có dự án tham dự cuộc thi KHKT cấp Quốc gia; phấn đấu xếp thứ ba trở lên các hội thi, hội giảng. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học; tăng cường tổ chức các chuyên đề cấp cụm trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

 

           Với những thành tựu đạt được, tin tưởng rằng ngành GD&ĐT huyện nhà cùng các thầy cô giáo, các nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm học qua, từ đó khắc phục mọi khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học, phát huy kết quả bền vững lâu dài, xứng đáng với truyền thống hiếu học và sự tin tưởng, kì vọng của Đảng bộ, nhân dân huyện Kiến Xương trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Tác giả: Bài, ảnh: Vũ Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 460
Tháng 08 : 4.042
Năm 2022 : 166.703