Sáng ngày 2/6, Sở Nội vụ phối hợp với Viễn thông Thái Bình (VNPT Thái Bình) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên ...