A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện tăng cường các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường; Ngày quốc tế đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới năm 2023

Với mục đích triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường UBND huyện vừa ban hành công văn số 961 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023.

 


Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải là các hoạt động chính trong việc hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2023.

Theo đó, để việc hưởng ứng tháng hành động vì môi trường; Ngày quốc tế đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới năm 2023 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn quản lý vào ngày 04/6/2023. Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Treo băng rôn, pano, áp phích  tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường năm 2023 đạt tính lan tỏa cao.
Chủ động kiểm soát ô nhiễm môi trường; tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn nhất là các cụm công nghiệp, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, các làng nghề, trang trại chăn nuôi. Thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử lý nước thải ở các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, y tế, làng nghề. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; phụ phẩm nông nghiệp; chất thải nguy hại phát sinh trong nông nghiệp, sinh hoạt của người dân trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc đề xuất với người có thẩm quyền xử lý. 
Tăng cường công tác bảo vệ và khai thác thác hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý môi trường. Đẩy mạnh việc chuyển đổi, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu, tái sử dụng chất thải… để góp phần bảo vệ môi trường.


Tác giả: Tin, ảnh: Vũ Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin