Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 103 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Thông báo đấu giá đất thôn Phú Mỹ, Xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo đấu giá tài sản Thôn Điện Biên, xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo đấu giá tài sản thôn Hữu Bộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo đấu giá đất tại thôn Phú Mỹ, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo đấu giá đất tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo đấu giá đất tại khu dân cư tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Giám đốc: Bùi Quang Anh. 13/06/2024
Thông báo Về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2024 Công ty điện lực Thái Bình Giám đốc công ty điện lực Thái Bình: Lê Bá Quyến 06/06/2024
Thông báo đấu giá đất tại khu phố Cộng Hoà thị trân Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Công ty đấu giá đất hợp danh Lạc Việt T/M Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt - Phó TGĐ Nguyễn Thuỳ Giang 12/06/2024