|
  • :
  • :
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 14 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Số:923/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Người ký
Thông báo số : 212/PGDĐT V/v tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2023-2024 UBND huyện Kiến Xương Người ký
Thông báo về việc kê khai, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Bình Minh huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình    Người ký
THÔNG BÁO MỜI DỰ LỄ HỘI ĐỒNG XÂM 2023    Người ký
LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO CÔNG DÂN THÁI BÌNH ĐANG HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TẠI TỈNH NGOÀI Công an huyện Kiến Xương Người ký
1. Lịch cấp CCCD trên địa bàn huyện Kiến Xương từ ngày 15.5 Công an huyện Kiến Xương Người ký
DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GD VÀ ĐT HUYỆN KIẾN XƯƠNG NĂM 2023 THEO CHỈ TIÊU NĂM 2022 UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIẾN XƯƠNG NĂM 2023 THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2022 UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực