Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác tuyên truyền; việc lập danh sách cử tri; niêm yết danh sách cử tri và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 23/2, các đồng chí: Nguyễn Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Phan Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ ...

Tổ công tác sắp xếp đơn vị hành chính của huyện làm việc với 3 xã thuộc diện sáp nhập

Sáng ngày 22/2, tổ công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện làm tổ trưởng đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình sáp nhập ...

Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Kiến Xương đối với các xã: Đình Phùng, Nam Cao, Thượng Hiền

Đề án tóm tắt sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Kiến Xương đối với các xã: Đình Phùng, Nam Cao, Thượng Hiền