Chiều ngày 11/10, tại UBND xã Vũ Trung, UBND huyện tổ chức cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Vũ Quý - Vũ Trung, đoạn từ đường tỉnh 458 đến nhà văn hoá thôn 9, xã Vũ Trung, theo hình thức hợp đồng xây dựng - ...