A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện tăng cường việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện năm 2024, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn người nộp hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc ký số văn bản điện tử trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông.

 

Ảnh minh hoạ. (Nguồn Internet)

Kết quả, qua thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện có 39/45 thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt 86,7% vượt 1,7% so với chỉ tiêu tỉnh giao; 4322/4348 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt 99,4% vượt 49,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao; 1093 văn bản điện tử của cấp huyện được ký 4 số đạt 100%, trong đó có 1051/1093 văn bản đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo huyện đạt 96,16%; có 724 văn bản điện tử của cấp xã được ký số đạt 100%, trong đó có 716/724 văn bản đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo xã đạt 98,9%.

Để nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, trong quý 3 và quý 4 năm nay UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật do HĐND-UBND huyện ban hành. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Tác giả: Tin, ảnh: Vũ Đông
Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin