Kiến Xương: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Với sự phát triển mạnh mẽ, khoa học công nghệ (KHCN) đang ngày càng đến gần hơn với nông dân, tạo nên những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Từ phương thức canh tác truyền thống, nhiều nông dân ở Kiến Xương đã ứng dụng KHCN vào sản ...