A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII

Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

(Thời gian tới huyện ủy tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng để thực hiện tốt nghị quyết TW4 khóa XII)

Theo đó, trong công tác triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95,2%; tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập đạt trên 96,7%. Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII trong việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng năm 2020, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 77,7%. Đối với tổ chức đảng năm 2020 có 19,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 75% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với việc nhận diện và đấu tranh ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, toàn huyện đã thi hành kỷ luật đối với 108 đảng viên trong đó có 29 cấp ủy viên các cấp. Về hình thức kỷ luật khiển trách 74 trường hợp; cảnh cáo 29 trường hợp; cách chức 5 trường hợp…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII trong thời gian tới Ban thường vụ huyện ủy sẽ tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết TW4 khóa XII. Nâng cao nhận thức của Đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của nội dung nghị quyết. Chủ động đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng kết hợp với việc đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên…


Tác giả: Tin, ảnh : Vũ Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 96
Hôm qua : 415
Tháng 06 : 20.048
Năm 2021 : 265.380