|
  • :
  • :
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 3 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Số:923/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Người ký
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19    Người ký
Công điện số 05 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống Covid 19 UBND Tỉnh Người ký