Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 355 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Số: 1508 /UBND - CAH V/v Hướng dẫn treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04-10” UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực
V/v tập trung chỉ đạo tiêu úng, khắc phục hậu quả do mưa lớn UBND huyện Kiến Xương KT. Chủ tịch; Phó chủ tịch Đỗ Xuân Khu 28/09/2023
CÔNG ĐIỆN KHẨN: Số 02 / CĐ - PCTT, hồi 10h 00' ngày 28 tháng 09 năm 2023. BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN KIẾN XƯƠNG UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực
CÔNG ĐIỆN KHẨN. Số 05 / CĐ- PCTT, hồi 8 giờ 30" ngày 28 tháng 9 năm 2023. BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THÁI BÌNH ĐIỆN: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành. Thông báo UBND tỉnh Thái Bình Kí thay Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban: ĐInh Vĩnh Thụy 28/09/2023
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và việc xây dựng kế hoạch, trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch: Nguyễn Văn Dực
V/v triển khai thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch: Nguyễn Văn Dực
Số: 1480 /UBND-VHTT V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 UBND huyện Kiến Xương KT.Chủ tịch: Phó chủ tịch: Phạm Việt Hùng
Số 1475/ UBND - YT . V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) UBND huyện Kiến Xương KT.Chủ tịch: Phó chủ tịch: Phạm Việt Hùng