Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 272 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Công văn số:962 /UBND-NN V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh bệnh Dại    Người ký
CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Kiến Xương    Người ký
Công văn số:930/UBND-KTHT V/v đảm bảo cấp điện phòng chống lụt bão và an toàn hệ thống điện mùa mưa bão 2023 UBND huyện Kiến Xương KT. Chủ tịch; Phó chủ tịch Phạm Nguyễn Tiêu
Công văn số:912 /UBND- NV V/v chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Công văn số: 908/UBND - TNMT V.v tổ chức các hoạt động hưởng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 UBND huyện Kiến Xương KT. Chủ tịch; Phó chủ tịch Đỗ Xuân Khu
Công văn số:898 /UBND-KTHT V/v tuyên truyền việc điều chỉnh biển báo khu đông dân cư trên tuyến đường tỉnh ĐT.458 (đường 39B) đoạn từ cầu Kìm đến hết khu dân cư xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương KT. Chủ tịch; Phó chủ tịch Phạm Nguyễn Tiêu
Công văn số: 891 /UBND-CAH V/v tập trung chỉ đạo, thực hiện cấp 100% CCCD gắn chíp trên địa bàn huyện UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Công văn số: 02/BCĐ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi UBND huyện Người ký