Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Các lĩnh vực hành chính , Y tế Đã có hiệu lực