Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương

Cơ quan ban hành Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Lao động - Xóa đói giảm nghèo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Thời hạn giải quyết

Không quy định Trong quá trình rà soát, trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thang lương, bảng lương của công ty phải có văn bản thông báo yêu cầu công ty sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, đồng thời gửi thông báo để chủ sở hữu của công ty biết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng lao động thương binh xã hội huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Kết quả thực hiện

Không quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012; - Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. - Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo quy định nộp qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 460
Tháng 08 : 4.025
Năm 2022 : 166.686