Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Cơ quan ban hành Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính , Y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-Luật hiatj động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

-Nghị định só 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ

-Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm so câp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ;

-Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014 của Bộ y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Cán bộ của phòng Y tế được cử đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Bước 2: Thẩm định Cán bộ của phòng Y tế được cử đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qả cấp huyện phối hợp với phòng Y tế cấp huyện thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định hoàn thiện biên bản thẩm định.

Bước 3: Phê duyệt kết quả Lãnh đạo sở Y tế ( thông qua ký số điện tử) hoặc cá nhân, đơn vị được ủy quyền.

Bước 4:Đóng dấu và trả kết quả Cán bộ của phòng Y tế được cử đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Danh mục tin
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 460
Tháng 08 : 4.035
Năm 2022 : 166.696