Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại Giấy phép xây dựng theo thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng Nông Nghiệp Các lĩnh vực hành chính Đã có hiệu lực
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Phòng Nông Nghiệp Các lĩnh vực hành chính , Đất đai Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Các lĩnh vực hành chính , Y tế Đã có hiệu lực
Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Phòng lao động thương binh xã hội huyện

Các lĩnh vực hành chính , Lao động - Xóa đói giảm nghèo Đã có hiệu lực
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế BHXH huyện

Thẻ BHYT

Các lĩnh vực hành chính Đã có hiệu lực