|
  • :
  • :
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 9 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung, huyện Kiến Xương đến năm 2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 09/10/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc đường cầu Vũ Quý - Vũ Trung, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 22/11/2023
QUY HOẠCH CHUNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VŨ AN UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 24/11/2022
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương giai đoạn 2021-2030 Thông báo UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 04/08/2023
Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vũ Thắng đến năm 2030. Thông báo UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 19/02/2022
QUYẾT ĐỊNH số: 137/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cụm công nghiệp phía Tây xã Vũ Quý Công ty đấu giá đất hợp danh Lạc Việt T/M Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt - Phó TGĐ Nguyễn Thuỳ Giang
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại hội trƣờng cũ xóm 6 thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương UBND huyện Người ký