Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 30 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kiến Xương UBND tỉnh Thái Bình KT chủ tịch. phó chủ tịch: Lại Văn Hoàn 17/05/2024
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ trang thiết bị, vật tư y tế và dược phẩm phục vụ ngành y tế UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 07/06/2024
Quyết định về việc ban hành thiết kế mẫu công trình: Nghĩa trang nhân dân, Chợ nông thôn, Nhà văn hóa thôn, Sân thể thao thôn trên địa bàn tỉnh Thái BÌnh UBND tỉnh Thái Bình KT chủ tịch. phó chủ tịch: Lại Văn Hoàn 14/11/2023
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 22/04/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 02/04/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Đoàn Kết, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương (phục vụ giải phóng mặt bằng và mở rộng khu dân cư) UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 01/04/2024
Thông báo công bố công khai nội dung điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 26/03/2024
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 11/10/2023