|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vũ Quý


Nhằm đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp; đồng thời, để thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp đa ngành, tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào cụm công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực huyện Kiến Xương và của tỉnh. Ngày 17 tháng 9 năm 2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2167/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vũ Quý huyện Kiến Xương.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vũ Quý huyện Kiến Xương do UBND huyện Kiến Xương làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Vũ Quý huyện Kiến Xương với diện tích đất sử dụng là 9,93ha; tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng là Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng và Kiểm định Châu Á. Quy mô xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp bao gồm: San nền, xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước; trong đó, xây dựng cống thoát nước D300 dài 360m; giếng thu thăm kết hợp, toàn bộ nước thải của các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp được xử lý cục bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra hệ thống nước thải của Cụm công nghiệp; hệ thống thoát nước thải của Cụm công nghiệp được thiết kế riêng biệt bằng đường ống bê tông, cốt thép tới khu xử lý nước thải, việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thực hiện khi các dự án đầu tư đi vào sản xuất. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau như: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, vốn ngân sách huyện đầu tư xây dựng hạ tầng và xây dựng cơ bản, vốn ngân sách trích từ nguồn bán đất cụm dân cư, vốn đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư phần san lấp trong Cụm công nghiệp. Dự án này được thực hiện trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2009.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án trên, UBND tỉnh giao cho chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện đầu tư; triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ yêu cầu giao thông, thuỷ lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước, thiết kế kỹ thuật phải tính toán kết cấu đường cho phù hợp với tải trọng yêu cầu. Đặc biệt, trong quyết định nêu rõ chủ đầu tư cần có phương án đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, xử lý chất thải và một số hạng mục khác để có điều kiện đảm bảo cho hoạt động của cụm công nghiệp; khi công trình đưa vào sử dụng phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra sông Kiên Giang. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án và quản lý nhà nước đối với dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin