Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 1 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích lịch sử cơ sở Xứ ủy Bắc Kỳ năm 1930 (Nhà đồng chí Phạm Quang Lịch), xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 16/01/2024