Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 5 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/09/2023
Quyết định về việc phê duyệt đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư phía Nam đường cầu Vũ Quý - Vũ Trung, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/07/2023