Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 4 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại hội trƣờng cũ xóm 6 thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương UBND huyện Người ký
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại thôn Luật Nội Đông, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương UBND huyện Người ký
Quyết định số 1448/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Người ký
Quyết định số 3014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Người ký