STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Hoàng Xuân Hồng

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Giám đốc

 

0983742279

2

Trần Kim Tuyến

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Nhân viên

  

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

 Viên chức

  

4

Đặng Xuân Quỳnh

Trung tâm phát triển quỹ đất và

 Viên chức

  

5

Đinh Thị Thắm

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

  

6

Trần Xuân Trang

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

  

7

Đặng Nguyên Định

TTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức