I.Cơ cấu tổ chức:

    

1Hoàng Xuân HồngTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệpGiám đốc  0983742279
2Nguyễn Hữu ĐiệpTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệpPhó giám đốc  
3Phạm Xuân ThuậnTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệpPhó giám đốc