Lãnh đạo huyện ủy Kiến Xương

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Vũ Xuân Thành

Lãnh đạo huyện ủy

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy,

 

 

2

Nguyễn Mạnh Lực

Lãnh đạo huyện ủy

Phó bí thư thường trực huyện ủy

 

 

      

Lãnh HĐND Kiến Xương

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Đạt

Lãnh đạo HĐND

Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

 

 

2

Vũ Đức Huy

Lãnh đạo HĐND

Uỷ viên BTV, phó chủ tịch HĐND Huyện

 3.821.674

 

      

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương

   

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Dực

Lãnh đạo huyện

Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

3.821.234 

 

2

Đỗ Xuân Khu

Lãnh đạo huyện

Uỷ viên BTV, phó chủ tịch UBND Huyện

3.511.135 

 

 

     

3

Phạm Nguyễn Tiêu

Lãnh đạo huyện

HUV, Phó chủ tịch  UBND huyện

3.821.231 

 

4

Phạm Việt Hùng

Lãnh đạo huyện

HUV, Phó chủ tịch  UBND huyện

3.821.235

 

Văn phòng Huyện uỷ

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trương Văn Chinh

Văn phòng

HUV, Chánh Văn Phòng

 

0985884186 

2

Trần Thanh Bình

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 

0904375186 

3

Nguyễn Thị Hồng

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 

 

4

Nguyễn Hữu Vị

Văn phòng

Chuyên viên

 

 

5

Nguyễn Đức Giảng

Văn phòng

Chuyên viên

 

 

6

Nguyễn Thị Hương

Văn phòng

Kế Toán

 

 

7

Nguyễn Thị Phương

Văn phòng

Nhân viên

 

 

8

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Văn phòng

Chuyên viên

 

 

9

Vũ Đức Cảnh

Văn phòng

Lái xe

 

 

      
      

Văn phòng UBND huyện

    
      

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đỗ Việt Hùng

Văn phòng

Chánh Văn Phòng

3.821.236 

0987609113

2

Phùng Vũ Nam

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 3.821.266

0936475872

3

Nguyễn Minh Vượng 

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 

0976973586

4Nông Thị Bích HiềnVăn phòngPhó Chánh Văn Phòng 0986676015

5

Tạ Văn Hải

Văn phòng

Chuyên viên

 

0912105383

6

Trần Sỹ Bính

Văn phòng

Chuyên viên

02273.511.060

0988928637

7

Nguyễn Thị Hồng Huế

Văn phòng

Chuyên viên

 

0939399695

8

Vũ Thị Mỵ

Văn phòng

Kế Toán

 

0984661168

9

Lương Văn Toan

Văn phòng

Lái xe

 

 

10

Nguyễn Thanh Long

Văn phòng

Lái xe

 

 

11

Bùi Thị Là

Văn phòng

Viên chức

 

 

12

Ngô Minh Hưng

Văn phòng

Lái xe

 

0985028206

13

Hà Minh Anh

Văn phòng

Chuyên viên

 

090447600

  14Nguyễn Văn Linh Văn phòngChuyên viên   
  15Đỗ Thanh TuấnVăn phòngChuyên viên  0982582585

16

Phạm Văn Đức

Văn phòng

Chuyên viên

 
 

Dân vận

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

 

2

 

   

 

3

Nguyễn Thị Thái

Ban Dân vận

Phó Trưởng ban

 

0976053995

      

Ban tổ chức

    

TT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Lê Minh Hoàng

Ban Tổ chức

Uỷ viên BTV, Trưởng ban tổ chức huyện uỷ

 

0912304841

2

Bùi Thiện Huân

Ban Tổ chức

HUV, Phó trưởng ban

 

0984363456

3

Vũ Tiến Phong

Ban Tổ chức

Phó trưởng ban 

 

0906181172 

4

Vũ Thị Liên

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0978567252

5

Phạm Minh Cảnh

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0977598128

6

Lê Thị Hương

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0977551668

7

Vũ Văn Tích

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0988304838

Ban tyên giáo

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Đạt

Ban Tuyên giáo

Uỷ viên BTV, Trưởng Ban 

 

0984552899

2

Chử Thị Anh

Ban Tuyên giáo

HUV, Phó trưởng Ban 

 

0975317489

3

Nguyễn Đoàn Tuấn Anh

Ban Tuyên giáo

Phó trưởng Ban 

 

0979079798

4

Nguyễn Ngọc Tuân

Ban Tuyên giáo

Chuyên viên

 

0989847704

5

Bùi Đức Chỉnh

Ban Tuyên giáo

Chuyên viên

 

0988468024

Cự chiến binh

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trương Công Trường

Cựu chiến binh

Chủ tịch Hội

 

 

2

Phạm Trọng Thắng

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

 

 

3

Phạm Trọng Anh

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

 

 

Đoàn thanh niên

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Bùi Thị Hoà

Đoàn TN

HUV, Bí thư

02273821714

0982049173 

2

Đoàn Văn Chiểu

Đoàn TN

Phó Bí thư ĐTN

 

0965647288 

3

Nguyễn Thị Tấm

Đoàn TN

 Chuyên viên

 

 

      

Hội nông dân 

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Chuyên

Hội Nông dân

HUV, Chủ tịch

 

0986676015

2

Nguyễn Văn Tư

Hội Nông dân

Phó chủ tịch 

 

0985833171 

 

3

Hoàng Thị Phương

Hội Nông dân

Chuyên viên

 

 

Hội phụ nữ

    

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Lương Thị Kim Oanh

Hội Phụ nữ

HUV, Chủ tịch Hội

 

0978749073

2

Đinh Thị Thanh Nga

Hội Phụ nữ

Phó Chủ tịch

 

 

3

Nguyễn Thị Thêu

Hội Phụ nữ

Phó Chủ tịch

 

 

      

Liên đoàn lao động

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Văn Thành

Liên Đoàn LĐ

HUV, Chủ tịch 

 

0912536266

2

Nguyễn Hữu Minh 

Liên Đoàn LĐ

Phó chủ tịch

 

 

3

Phạm Thị Thu

Liên Đoàn LĐ

Chuyên viên

 

 

4

Trần Thị Tứ

Liên Đoàn LĐ

Chuyên viên

 

 

 

 

 

  

Trung tâm chính trị

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Đạt

Trung tâm  chính trị

Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo, giám đốc

 

0984552899

2

Nguyễn Đức Bường

Trung tâm  chính trị

Phó Giám đốc 

 

0912180082

3

Phùng Thị Mai Hương

Trung tâm  chính trị

Giảng viên

 

 

4

Nguyễn Thị Thuý Vân

Trung tâm  chính trị

Kế toán

 

 

 

 

 

 

  

Ủy ban kiểm tra

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trương Thành Vinh

Ủy ban Kiểm tra

 Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm 

 

0977239389 

2

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy ban Kiểm tra

HUV, Phó Chủ nhiệm 

 

0961881972 

3

Nguyễn Văn Tú

Ủy ban Kiểm tra

Phó Chủ nhiệm 

 

0986811779

4

Nguyễn Thu Trang

Ủy ban Kiểm tra

Chuyên viên

 

0985876015

5

Nguyễn Thị Thu Phương

Ủy ban Kiểm tra

Chuyên viên

 

0326184398

6

Đoàn Thị Thu Trang

Ủy ban Kiểm tra

Chuyên viên

 

0963570245

Ủy ban MTTQ huyện

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phan Văn Dương

MTTQ

Uỷ viên BTV, Chủ tịch 

 

0988653280

2

Vũ Xuân Thành

MTTQ

Phó chủ tịch 

 

0974999258 

3

Khúc Thị Hạnh

MTTQ

Phó chủ tịch

 

 

4

Ngô Thị Oanh

UMTTQ

Chuyên viên

 

 

      

Phòng VHTT

    

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trần Thị Ngần

Phòng Văn hóa TT

HUV, Trưởng phòng

 

0904387533

2

Hà Thế Công

Phòng Văn hóa TT

Phó phòng 

 

0983305297

3

Trịnh Thị Thanh Nga

Phòng Văn hóa TT

Văn thư

 

0985490952

    4

Trần Thị Thu

Phòng Văn hóa TT

Văn thư

 

0984517892

Phòng giáo dục

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Hoàng Tiến Mạnh

Phòng GDĐT

HUV, Trưởng phòng

 

0912830193

2

Ngô Văn Quang

Phòng GDĐT

Phó trưởng phòng

 

0868059235

3

Đặng Thị Vân

Phòng GDĐT

Phó trưởng phòng

 

0988126720

4

Nguyễn Tài Tuệ

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0989142677

5

Đỗ Thị Hiên

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0385557859

6

Đinh Xuân Tuyến

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0902202648

7

Mai Xuân Kiều

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0983181217

8

Nguyễn Thiên An

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

1682651739

9

Trần Thị Hoàn

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0972196456

10

Đinh Thị Thu

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0915142375

11

Lương Anh Thế

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0984988557

      

Phòng tài chính kế hạch

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trần Thanh Hà

Phòng Kế hoạch tài chính

HUV, Trưởng phòng

 

0976064888

2

Phan Thanh Đãi

Phòng Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

02273821612

0387378368

3

Lưu Thị Thanh Mai

Phòng Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

 

0382903868

4

Đặng Thị Chung

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

1634174182

5

Phùng Thế Quang

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0989191860

6

Nguyễn Thị Hương

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0974381795

7

Nguyễn Thị Mây

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0945577328

8

Đặng Thị Quỳnh Lương

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

1647118430

9

Nguyễn Văn Trưởng

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0986203941

      

Phòng kinh tế hạ tầng

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Văn Quảng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

HUV, Trưởng phòng

 

0913291925

2

Nguyễn Thành Đạt

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó trưởng phòng

 

01688989710

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó trưởng phòng

 

0902036839

4

Phạm Thị Hồng Thắm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chuyên viên

 

0388190818

5

Nguyễn Thị Phượng

Phòng Công thương

Chuyên viên

 

01688989710

6

Nguyễn Đình Thi

Phòng Công thương

Chuyên viên

 

 

7

Hoàng Mình Thạo

Phòng Công thương

Chuyên viên

 

 

Phòng Lao động TBXH

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Minh Vượng

Phòng Lao động TB &XH

HUV, Trưởng phòng

 

0983316136

2

Phan Cao Phất

Phòng Lao động TB &XH

Phó trưởng phòng

 

    

3

Đoàn Anh Tuấn

Phòng Lao động TB &XH

Phó trưởng phòng

 

    0985082838

4

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

 

  0989777235

5

Đặng Thị Nhâm

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

 

 

6

Ngô Quang Khải

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

 

 

6

Vũ Thị Thanh Tân

Phòng Lao động TB &XH

Kế Toán

  

Phòng Nông nghiệp

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đinh Công Mấn

Phòng NN & PTNT

HUV, Trưởng phòng

 

0945848798

2

Nguyễn Thị Mai

Phòng NN & PTNT

Phó trưởng phòng

02273821443

0936475806

3

Lương Văn Định

Phòng NN & PTNT

Phó trưởng phòng

 

0913015616

4

Hà Văn Sơn

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0934673034

5

Nguyễn Thị Loan

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0969128711

6

Lê Thị Thu Thủy

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0988459918

Phòng nội vụ

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Xuân Vương

Phòng Nội vụ

HUV, Trưởng phòng

 

0915443277

2

Nguyễn Văn Quỳnh

Phòng Nội vụ

Phó trưởng phòng

 

0977847899

4

Đặng Thị Thúy

Phòng Nội vụ

Phó Trưởng phòng

 

0987960048

5

Vũ Thị Thanh Thảo

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

 

0919985557

      

Phòng tài nguyên MT

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Ngô Thị Bích Liên

Phòng Tài nguyên MT

Uỷ viên BTV, Trưởng phòng

0913926856

0919926856

2

Nguyễn Thị Hằng

Phòng Tài nguyên MT

Phó trưởng phòng

 

0986054861

3

Trần Văn Thành

Phòng Tài nguyên MT

Công chức

 

 

4

Nguyễn Thị Như Trang

Phòng Tài nguyên MT

Chuyên viên

 

0962044111

5

Bùi Thị Cúc

Phòng Tài nguyên MT

Chuyên viên

 

0984029683

      

Phòng thanh tra

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Kiên Cường

Phòng Thanh tra

HUV, Chánh thanh tra

 

0972969099

2

Vũ Tiến Dũng

Phòng Thanh tra

Phó Chánh thanh tra

 

0903411262

3

Nguyễn Thanh Hải

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

 

0916398266

4

Ngô Duy Bộ

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

 

0918799857

5

Phan Việt Cương

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

  

Phòng tư pháp

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đinh Văn Đàm

Phòng Tư pháp

HUV, Trưởng phòng

 

0913557768

2

Nguyễn Văn Lâm

Phòng Tư pháp

Phó trưởng phòng

 

0904156825

3

Phạm Thị Dung

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

 

0972592259

4

Trần Thị Huế

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

  

Phòng y tế

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Ngô Huy Châu

Phòng Y tế

Phó trưởng phòng

 

0989124312

2

Phạm Thị Hồi

Phòng Y tế

Chuyên viên

 

0978282808

3

Nguyễn Thị Phương

Phòng Y tế

Chuyên viên

  

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

   

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Hoàng Xuân Hồng

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Giám đốc 

 

0983742279

2

Nguyễn Hữu Điệp

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Phó giám đốc

 

 

3

Phạm Xuân Thuận

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Phó giám đốc

 

 

4

Trần Kim Tuyến

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Nhân viên

 

 

5

Nguyễn Thị Phương Dung

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

 Viên chức

 

 

6

Đặng Xuân Quỳnh

Trung tâm phát triển quỹ đất và

 Viên chức

 

 

7

Đinh Thị Thắm

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

8

Trần Xuân Trang

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

9

Đặng Nguyên Định

TTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

10

Trần Nam Hải

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

11

Trương Kim Tuyển

Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

12

Đào Tuấn Đức

TTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

13

Trần Văn Mạnh

TTrung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp

Viên chức

 

 

Trung tâm y tế

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Bùi Thị Tho

Trung tâm y tế

Giám đốc 

 

0978537222

2

Ngô Thị Yến

Trung tâm y tế

Phó giám đốc phụ trách

 

 
      

Đài truyền thanh truyền hình

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đỗ Đình Hùng

Đài truyền thanh truyền hình

Trưởng Đài

 

0912.075.433

2

Nguyễn Đức Hạnh

Đài truyền thanh truyền hình

Phó trưởng đài

 

0912734431

3

Vũ Xuân Đông

Đài truyền thanh truyền hình

Phó trưởng đài

 

0985136037

      

Trung tâm văn hoá thể thao

    

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Hoàng Minh Khanh

Trung tâm văn hoá thể thao

Quyền giám đốc

 

0978820882