Lãnh đạo huyện ủy Kiến Xương

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Vũ Ngọc Trì

Lãnh đạo huyện ủy

Bí thư huyện ủy

 

0904615499

2

Nguyễn Mạnh Lực

Lãnh đạo huyện ủy

Phó bí thư thường trực huyện ủy

  

 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Dực

Lãnh đạo huyện

Chủ tịch UBND huyện

02273839557

0945718118/0983433118

2

Đỗ Xuân Khu

Lãnh đạo huyện

Phó chủ tịch huyện

 

0945554799

3

 

Phạm Nguyễn TiêuLãnh đạo huyệnPhó chủ tịch huyện 0982429682

Phòng VHTT

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trần Thị Ngần

Phòng Văn hóa TT

Trưởng phòng

 

0904387533

2

Trịnh Thị Thanh Nga

Phòng Văn hóa TT

Văn thư

 

0985490952

3

Hà Thế Công

Phòng Văn hóa TT

Chuyên viên

 

0983305297

 

  

Văn phòng

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Văn Quảng

Văn phòng

Chánh Văn Phòng

 

0985417739

2

Nguyễn Thị Hồng Huế

Văn phòng

Chuyên viên

 

0939399695

3

Tạ Văn Hải

Văn phòng

Chuyên viên

  

4

Văn thư UBND huyện

Văn phòng

Văn thư

  

5

Trần Sỹ Bính

Văn phòng

Chuyên viên

02273.511.060

0988928637

6

Phùng Vũ Nam

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 

0936475872

7

Vũ Thị Mỵ

Văn phòng

Kế Toán

 

0984661168

8

Nguyễn Minh Vượng (VP)

Văn phòng

Phó Chánh Văn Phòng

 

0976973586

9

Văn phòng UBND

Văn phòng

Chuyên viên

  

10

Lương Văn Toan

Văn phòng

Lái xe

  

11

Nguyễn Thanh Long

Văn phòng

Lái xe

  

12

Bùi Thị Là

Văn phòng

Viên chức

  

13

Ngô Minh Hưng

Văn phòng

Chuyên viên

 

0985028206

14

Hà Minh Anh

Văn phòng

Chuyên viên

 

0904478600

Dân vận

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Trân 

Ban Dân vận

Trưởng Ban Dân vận

 

0903494087

2

Trương Văn Chinh

Ban Dân vận

Phó Trưởng ban

  

3

Nguyễn Thị Thái

Ban Dân vận

Chuyên viên

 

0976053995

Ban tổ chức

TT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Lê Minh Hoàng

Ban Tổ chức

Trưởng ban

  

2

Bùi Thiện Huân

Ban Tổ chức

Phó trưởng ban

 

0984363456

3

Lê Thị Hương

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0977551668

4

Vũ Thị Liên

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0978567252

5

Phạm Minh Cảnh

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

0977598128

6

Nguyễn Thị Hồng

Ban Tổ chức

Chuyên viên

 

01242315319

7

Vũ Tiến Phong

Ban Tổ chức

Phó ban tổ chức

 

 

Ban tyên giáo

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Đạt

Ban Tuyên giáo

Trưởng Ban tuyên giáo

 

0984552899

2

Chử Thị Anh

Ban Tuyên giáo

Phó trưởng Ban tuyên giáo

 

0975317489

3

Nguyễn Đoàn Tuấn Anh

Ban Tuyên giáo

Chuyên viên

 

0979079798

4

Nguyễn Ngọc Tuân

Ban Tuyên giáo

Chuyên viên

 

0989847704

Cự chiến binh

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Đức Cứu

 

Cựu chiến binh

Chủ tịch Hội

  

2

Phạm Trọng Anh

Cựu chiến binh

Chuyên viên

  

3

Trần Tuấn Vũ

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

  

Đoàn thanh niên

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Bùi Thị Hoà

Đoàn TN

Bí thư

02273821714

 

 

  

2

Đoàn Văn Chiểu

Đoàn TN

Phó Bí thư ĐTN

  

Hội nông dân

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Tư

Hội Nông dân

Phó chủ tịch HND

  

2

Nguyễn Văn Chuyên

Hội Nông dân

Chủ tịch

  

3

Nông Thị Bích Hiền

Hội Nông dân

Phó chủ tịch HND

 

0986676015

4

Hoàng Thị Phương

Hội Nông dân

Chuyên viên 

 

Hội phụ nữ

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Lương Thị Kim Oanh

Hội Phụ nữ

Chủ tịch Hội

 

0936740488

2

Đoàn Thị Miên

Hội Phụ nữ

Phó Chủ tịch

  

3

Nguyễn Thị Thêu

Hội Phụ nữ

Chuyên viên

  

4

Đinh Thị Thanh Nga

Hội Phụ nữ

Chuyên viên

  

Liên đoàn lao động

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Văn Thành

Liên Đoàn LĐ

Chủ tịch LĐLĐ

 

0912536266

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phùng Thị Mai Hương

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chuyên viên

  

2

Nguyễn Đức Bường

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Phó Giám đốc Trung tâm

 

0912180082

3

Đỗ Đình Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Phó Giám đốc Trung tâm 

 

ủy ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Trương Thành Vinh

Ủy ban Kiểm tra

 Chủ nhiệm UBKT

  

2

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy ban Kiểm tra

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

 

3

Nguyễn Thu Trang

Ủy ban Kiểm tra

Chuyên viên

 

0985876015

4

Nguyễn Văn Tú

Ủy ban Kiểm tra

Phó Chủ nhiệm UBKT

 

0986811779

ủy ban MTTQ và cơ sở

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phan Văn Dương

MTTQ

Chủ tịch MTTQ

  

2

Vũ Xuân Thành

MTTQ

Phó chủ tịch MTTQ

 

 

3

Ngô Thị Oanh

UMTTQ

Chuyên viên

 

 

4

Khúc Thị Hạnh

MTTQ

Phó chủ tịch MTTQ

 

 

Phòng GD

 

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Lương Anh Thế

Phòng GDĐT

Cán bộ

 

0984988557

2

Hoàng Tiến Mạnh

Phòng GDĐT

Trưởng phòng

 

0933160468

3

Đinh Xuân Tuyến

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0902202648

4

Nguyễn Tài Tuệ

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0989142677

5

Đỗ Thị Hiên

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0385557859

6

Đặng Thị Vân

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0988126720

7

Ngô Văn Quang

Phòng GDĐT

Phó trưởng phòng

 

0868059235

8

Mai Xuân Kiều

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0983181217

9

Nguyễn Thiên An

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

01682651739

10

Trần Thị Hoàn

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0972196456

11

Đinh Thị Thu

Phòng GDĐT

Chuyên viên

 

0915142375

Phòng tài chính kế hạch

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phan Thanh Đãi

Phòng Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

02273821612

0387378368

2

Lưu Thị Thanh Mai

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

01682903868

3

Nguyễn Thị Mỵ

Phòng Kế hoạch tài chính

Phó trưởng phòng

 

0975850538

4

Đặng Thị Chung

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

01634174182

5

Phùng Thế Quang

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0989191860

6

Trần Thanh Hà

Phòng Kế hoạch tài chính

Trưởng phòng

 

0976064888

7

Nguyễn Thị Hương

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0974381795

8

Công chức Tài chính

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

  

9

Nguyễn Thị Mây

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0945577328

10

Đặng Thị Quỳnh Lương

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

01647118430

11

Nguyễn Văn Trưởng

Phòng Kế hoạch tài chính

Chuyên viên

 

0986203941

Phòng kinh tế hạ tầng

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Nguyễn Tiêu

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Trưởng phòng

 

0982429682

2

Nguyễn Thị Phượng

Phòng Công thương

Chuyên viên

 

01688989710

3

Nguyễn Mạnh Hùng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó trưởng phòng

0918935691

0902036839

4

Phạm Thị Hồng Thắm

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chuyên viên

 

0388190818

5

Nguyễn Thành Đạt

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó trưởng phòng

 

 

Phòng Lao động TBXH

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đoàn Trọng Pháo

Phòng Lao động TB &XH

Phó trưởng phòng

  

2

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

 

0989777235

3

Nguyễn Minh Vượng

Phòng Lao động TB &XH

Trưởng phòng

  

4

Đặng Thị Nhâm

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

02273513403

0227.3513403

5

Ngô Quang Khải

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

02273821246

0227.3821246

 

7

Trần Thanh Bình

Phòng Lao động TB &XH

Chuyên viên

  

8

Đoàn Anh Tuấn

Phòng Lao động TB &XH

Phó trưởng phòng

 

  

Phòng Nong nghiệp

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đinh Công Mấn

Phòng NN & PTNT

Trưởng phòng

 

 

2

Nguyễn Thị Mai

Phòng NN & PTNT

Phó trưởng phòng

02273821443

0936475806

3

Lương Văn Định

Phòng NN & PTNT

Phó trưởng phòng

 

0913015616

4

Hà Văn Sơn

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0934673034

5

Vũ Thị Thanh Tân

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

01238220510

6

Lê Thị Thu Thủy

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0988459918

 

7

Phạm Xuân Thuận

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0989973259

8

Nguyễn Thị Loan

Phòng NN & PTNT

Chuyên viên

 

0969128711

9

Đặng Nguyên Định

Phòng NN & PTNT

Viên chức

 

0931512140

Phòng nội vụ

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Văn Quỳnh

Phòng Nội vụ

Phó trưởng phòng

 

0977847899

2

Nguyễn Xuân Vương

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng

  

3

Đặng Thị Thúy

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

 

0987960048

4

Phan Cao Phất

Phòng Nội vụ

Phó trưởng phòng

 

0986155847

5

Vũ Thị Thanh Thảo

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

 

0919985557

6

Lương Văn Giang

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

 

0987910864

Phòng tài nguyên MT

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Thị Như Trang

Phòng Tài nguyên MT

Chuyên viên

 

0962044111

2

Đỗ Việt Hùng

Phòng Tài nguyên MT

Phó trưởng phòng

 

0987609113

3

Nguyễn Thị Hằng

Phòng Tài nguyên MT

Chuyên viên

 

0986054861

4

Ngô Thị Bích Liên

Phòng Tài nguyên MT

Trưởng phòng

0913926856

0919926856

5

Trần Văn Thành

Phòng Tài nguyên MT

Công chức

  

 

  

6

Bùi Thị Cúc

Phòng Tài nguyên MT

Chuyên viên

 

0984029683

Phòng thanh tra

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Kiên Cường

Phòng Thanh tra

Chánh thanh tra

 

 

2

Vũ Tiến Dũng

Phòng Thanh tra

Phó Chánh thanh tra

 

0903411262

3

Nguyễn Văn Thanh

Phòng Thanh tra

Phó Chánh thanh tra

 

0913044260

4

Nguyễn Thanh Hải

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

 

0916398266

5

Ngô Duy Bộ

Phòng Thanh tra

Chuyên viên

 

0918799857

Phòng tư pháp

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Đinh Văn Đàm

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

 

0913557768

2

Nguyễn Văn Lâm

Phòng Tư pháp

Phó trưởng phòng

 

0904156825

3

Phạm Thị Dung

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

 

0972592259

Phòng y tế

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Ngô Huy Châu

Phòng Y tế

Phó trưởng phòng

 

0989124312

 

 

3

Phạm Thị Hồi

Phòng Y tế

Chuyên viên

 

0978282808

Trung tâm bồi dững ct

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Đức Bường

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

Phó Giám đốc Trung tâm

 

0912180082

Trung tâm phát triển cum công nghiệp

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Thị Phương Dung

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Viên chức

 

0979520470

2

Đặng Xuân Quỳnh

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Viên chức

 

0975707770-0936668900

3

Trần Kim Tuyến

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Nhân viên

 

0904241487

4

Hoàng Xuân Hồng

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Quyền Giám đốc

 

0983742279

Trung tâm y tế

STT

Họ và tên

Phòng ban

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1

Phạm Thị Thu Thanh

Trung tâm y tế

Giám đốc

  

2

Trung tâm Y tế

Trung tâm y tế

Chuyên viên