Đền Đồng Xâm, nơi thờ phụng Triệu Vũ Đế - Triệu Đà

Đền Đồng Xâm là cả một quần thể di tích có quy mô hoành tráng, rộng lớn trong đó thờ Triệu Vũ Đế, đền thờ Trình thị Hoàng hậu (vợ vua Triệu Vũ Đế) và đền thờ Nguyễn Kim Lâu (vị tổ nghề chạm bạc cổ truyền) cùng hệ thống đền chùa nằm kề sông Vông.

Đền Vua Rộc

Đền Vua Rộc nằm ở thôn An Điềm, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, cách quốc lộ 458 (39B cũ) gần 1km. Đền là quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đã được UBND tỉnh trao bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa năm 2002

Đình, Đền Lại Trì (Vũ Tây, Kiến Xương): Một trong tứ linh từ của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Làng Lại trì có một đình, một đền, một chùa, một tư văn, một đàn tư võ, một đàn Tiên Nông. Tất cả các thiết chế tín ngưỡng trên đều được xây dựng trên các gò đất cao giữa làng, ban đầu chỉ là những ngôi nhà nhỏ, mái rạ, sau dần được tu bổ khang ...