A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỷ trọng công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh

Tốc độ tăng GDP Công nghiệp -TCN bình quân 10 năm 1991-2000 là 10,9%/năm.


GDP Công nghiệp: Năm 1990, đạt 155,5 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), năm 1995 đạt 301,7 tỷ, năm 1999 đạt 412 tỷ đồng, chiếm 9,2% trong GDP cả tỉnh. Năm 2000 ước đạt 610 tỷ, chiếm 9,6% trong GDP cả tỉnh. Tốc độ tăng GDP Công nghiệp -TCN giai đoạn 1991-1995 là 14,17%/năm, giai đoạn 1996-2000 đạt 7,47%/năm. Tốc độ tăng GDP Công nghiệp -TCN bình quân 10 năm 1991-2000 là 10,9%/năm.

Từ năm 2000 đến nay có thể minh hoạ theo bảng sau:


Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin