A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng phát triển

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mà sản phẩm của nó có thị trường ổn định (trong nước và đặc biệt là xuất khẩu), hiệu quả cao (vốn không lớn, lợi nhuận cao), các ngành công nghiệp tận dụng được thế mạnh của tỉnh...


* Về cơ cấu ngành:

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mà sản phẩm của nó có thị trường ổn định (trong nước và đặc biệt là xuất khẩu), hiệu quả cao (vốn không lớn, lợi nhuận cao), các ngành công nghiệp tận dụng được thế mạnh của tỉnh về nguồn nguyên liệu (chế biến nông thủy sản, thực phẩm), lao động (sản xuất dệt da, may mặc), đặc biệt là nguồn nhiên liệu khí đốt (sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất điện, phân bón).

* Về sử dụng các nguồn vốn:

Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư. Vốn ngân sách nhà nước và nguồn ODA cần được tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo, và phát triển các ngành công nghiệp công ích. Tạo dựng môi trường và chính sách thuận lợi để khuyến khích mọi thành phần tham gia đầu tư vào công nghiệp. Tranh thủ mọi hình thức đầu tư nước ngoài, đặc biệt ưu tiên cho các dự án đầu tư vào hạ tầng cơ sở và hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài cho các công trình cần vốn lớn như các công trình khai thác khí đốt và sử dụng khí đốt để sản xuất điện và phân bón.

* Về mô hình công nghiệp:

- Xây dựng công nghiệp cần phải tính đến thị trường trong nước và xuất khẩu, xóa bỏ tư tưởng tự túc, tự cấp trong phạm vị nội bộ tỉnh.

- Cần tận dụng triệt để hình thức liên doanh, liên kết với các Tổng công ty chuyên ngành của Trung ương để mở rộng và nâng cao năng lực về thị trường, công nghệ, trình độ quản lý...

- Từng bước xây dựng mô hình công nghiệp có 3 tầng:

+ Tầng các xí nghiệp công nghiệp chủ đạo: Là các xí nghiệp giữ vai trò trung tâm, có sức cuốn hút theo hàng loạt các cơ sở vệ tinh, tập trung ở các khu, cụm công nghiệp tập trung.

+ Tầng công nghiệp vệ tinh: Là các xí nghiệp vừa và nhỏ, đóng vai trò cung cấp cho các xí nghiệp chủ đạo, nằm ở các thị trấn.

+ Tầng thủ công nghiệp và làng nghề, ngành nghề trong nông thôn

* Về công nghệ:

Công nghệ phải phù hợp với xu hướng phát triển, bảo đảm sức cạnh tranh của sản phẩm về chất lượng, giá cả và ít ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Một số ngành như chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí chế tạo, sản xuất hoá chất, điện đạm... phải được đầu tư với công nghệ tiên tiến nhất ngay từ khi bắt đầu xây dựng . Các ngành dệt may, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ phải từng bước được đổi mới công nghệ, thiết bị đã cũ, lạc hậu.


Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 27 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin