A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách về thuế


THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

- Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án nằm trong danh mục A Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, các Dự án sử dụng từ 50 lao động trở lên theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, các dự án đầu tư vào các KCN, các dự án đầu tư vào địa bàn huyện Thái Thụy được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%.

- Các dự án đầu tư trong các năm từ 2003 - 2005 bao gồm: Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án nằm trong danh mục A Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, các dự án sử dụng từ 20 lao động trở lên trên địa bàn huyện Thái Thụy được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI.

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài áp dụng mức 3% cho các nhà đầu tư nước ngoài.


Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin