A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách về đất đai

Căn cứ vào Luật đất đai và quy định phân cấp quản lý đất đai của Chính phủ, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có nhu cầu mặt bằng được thuê đất theo điều kiện cụ thể của địa phương đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.


Căn cứ vào Luật đất đai và quy định phân cấp quản lý đất đai của Chính phủ, tỉnh Thái Bình tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có nhu cầu mặt bằng được thuê đất theo điều kiện cụ thể của địa phương đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

MIỄN GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT.

Các dự án đầu tư nước ngoài tại Thái Bình; các dự án đầu tư nằm trong danh mục Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và các dự án sử dụng từ 50 lao động trở lên theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, được miễn 7 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 15 năm tiếp theo kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Nếu xây dựng nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng từ 7 tầng trở lên (không kể tầng hầm) đối với đất ngoài khu vực thành phố Thái Bình và 11 tầng trở lên đối với đất nội thành phố thì được miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng trong thời gian thuê đất.

Nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Thái Bình nếu vận động thêm nhà đầu tư mới về đầu tư tại Thái Bình mà dự án mới có hiệu quả kinh tế cao thì ngoài thời gian được ưu đãi trên sẽ được giảm 30% tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án.

GIÁ VÀ THỜI HẠN THUÊ ĐẤT.

a.Giá thuê đất:

a1. Đất nội thành phố, thị trấn: 0,18 USD/m2/năm. Riêng các dự án sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đơn giá thuê đất bằng 50% mức quy định trên.

a2. Đất không phải đô thị:

- Đất khu dân cư, đất chuyên dùng: 0,03 USD/m2/năm.

- Đất không phải là khu dân cư, đất không phải đất chuyên dùng: 50 - 150 USD/ha/năm.

Các dự án sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đơn giá thuê đất bằng 50% mức quy định trên.

- Đất tại các KCN, cụm công nghiệp ven quốc lộ và các làng nghề.

+ Giá thuê đất trong các KCN Phúc Khánh, Nguyễn Đức Cảnh, Tiền Phong là 0,13 USD/m2/năm; KCN Tiền Hải là 0,18 USD/m2/năm; Khu Kinh tế Diêm Điền là 0,1 USD/m2/năm.

+ Đất tại các cụm công nghiệp ven quốc lộ 10, quốc lộ 39A, 39B (ngoài nội thành phố, thị trấn) giá thuê đất là 0,1 USD/m2/năm.

+ Đất tại các làng nghề: 0,06 USD/m2/năm.

- Đất bãi bồi ven biển, ven sông:

+ Diện tích mặt nước thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản được đầu tư thâm canh cao, có thu hoạch ổn định: 16.000 đồng/m2/năm.

+ Diện tích mặt nước thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nhưng không thuận lợi cho việc đầu tư thâm canh, có thu hoạch ổn định: 12.000 đồng/m2/năm.

+ Diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản nhưng thu hoạch không ổn định: 8.000 đồng/m2/năm.

- Mặt nước bãi biển:

+ Mặt nước sông, hồ: 75 - 260 USD/ha/năm;

+ Mặt biển: 150 300 USD/ha/năm.

* Đơn giá cho thuê 1m2 bằng mức giá 1m2 của từng loại đất quy định như trên nhân với 0,5%.

b. Thời hạn thuê đất:

Thời hạn thuê đất theo yêu cầu của dự án nhưng không quá 49 năm.


Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin