A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách hỗ trợ mặt bằng


1. Tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp - thoát nước, đường giao thông đến chân hàng rào 2 KCN Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh.

2. Các công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 2 KCN Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh được hỗ trợ 50% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp.

3. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại KCN Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh trong năm 2003 được hỗ trợ 100% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp diện tích được thuê. Nếu doanh nghiệp tự bỏ vốn để giải phóng mặt bằng và lấp trũng thì công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có trách nhiệm thanh toán 50%, ngân sách tỉnh thanh toán 50%.

4. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp (nằm trong đất quy hoạch phát triển công nghiệp ở 7 huyện, trừ KCN sử dụng khí mỏ Tiền Hải) sử dụng từ 50 lao động trở lên trong năm 2003 được hỗ trợ 50% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.


Nguồn:kienxuong.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 20 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chưa có thông tin