|
  • :
  • :
Danh sách câu hỏi
Tổng số câu hỏi: 1
Gửi câu hỏi
  • Nguyễn Tiến Vinh - 09/01/2020

    Hỏi về địa danh tại huyện Kiến Xương để làm giấy khai sinh cho con

    Nội dung kiến nghị: Xin chào UBND huyện Kiến Xương, tôi tên là Nguyễn Tiến Vinh, ở tại Hà Nội. Do không tìm được số điện thoại của huyện, nên tôi viết thư này để xin thêm thông tin về địa danh của huyện. Gia đình tôi quê gốc tại huyện Kiến Xương, gia đình mới sinh thêm cháu và đi làm giấy khai sinh. Nhưng theo mẫu onli...