Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 28 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích lịch sử cơ sở Xứ ủy Bắc Kỳ năm 1930 (Nhà đồng chí Phạm Quang Lịch), xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 16/01/2024
V/v chuyển tài liệu Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 Sở xây dựng KT Giám đốc, Phó giám đốc sở xây dựng: Phạm Dũng 19/12/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư phía Nam đường cầu Vũ Quý - Vũ Trung, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/07/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quang Trung, huyện Kiến Xương đến năm 2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 09/10/2023
QUY HOẠCH CHUNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VŨ AN UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 24/11/2022
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương giai đoạn 2021-2030 Thông báo UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 04/08/2023