Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 10 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại hội trƣờng cũ xóm 6 thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương UBND huyện Người ký
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại thôn Luật Nội Đông, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương UBND huyện Người ký
Quyết định số 1448/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Người ký
Quyết định số: 713/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư xen kẹp thôn Thuỵ Lũng, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Quyết định số: 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây cụm công nghiệp Vũ Quý, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Quyết định số:331/QĐ-UBND về việc phe duyệt quy hoạch chung xây dựng NTM xã Nam Bình huyện Kiến Xương đến năm 2030 UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Quyết định số: 713/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Bình Minh, huyện Kiến Xương UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Quyết định số:76/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cứ mới An Phú, thị trấn Kiến Xương UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực