Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 2 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quyết định số 1448/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Người ký
Quyết định số 3014/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Người ký