Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 19 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy may Thanh Tân    Người ký
QUYẾT ĐỊNH số: 137/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cụm công nghiệp phía Tây xã Vũ Quý Công ty đấu giá đất hợp danh Lạc Việt T/M Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt - Phó TGĐ Nguyễn Thuỳ Giang
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Giang Nam, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Nam tuyến tránh thị trấn Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư xen kẹp khu Cát Tế, thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực
Thông báo số:1266 /TB-UBND Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương: Nguyễn Văn Dực