|
  • :
  • :
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 38 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Trà Vy Nam, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 22/04/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 02/04/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Đoàn Kết, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương (phục vụ giải phóng mặt bằng và mở rộng khu dân cư) UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 01/04/2024
Thông báo công bố công khai nội dung điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 26/03/2024
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 11/10/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 28/09/2023
Quyết định về việc phê duyệt đồ ánquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 27/09/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quang Bình, huyện Kiến Xương giai đoạn 2021-2030 UBND huyện Kiến Xương Chủ tịch UBND huyện : Nguyễn Văn Dực 01/02/2024