( Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND xã Quang Hưng)

   Xã Quang Hưng có tổng diện tích tự nhiên 407ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 289ha , diện tích đất phi nông nghiệp 118ha. Dân số 6.995 người, với 2019 hộ. Xã có 2 nhà thờ xứ đó là xứ Cao Mại và xứ Hữu Tiệm, đồng bào theo đạo thiên chúa chiếm 43% dân số.Toàn xã có 6 thôn gồm: Thôn Cao Mại, thôn Đông Nghĩa, thôn Tây Nghĩa, thôn Nam Tiến, thôn Hữu Tiệm và thôn Nghĩa Môn.

   Đảng bộ xã Quang Hưng có 201 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trong đó có 6 chi bộ thôn và 2 chi bộ chuyên.

  Lãnh đạo xã Quang Hưng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Đồng chí Nguyễn Chí Thiên

Bí thư BCH Đảng bộ xã

 

Đồng chí Bùi Đức Chỉnh

Phó bí thư Đảng bộ xã

 

Đồng chí  Trần Văn  Huấn

Phó chủ tịch HĐND xã

 

Đồng chí Nguyễn Công Triều

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã

 

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN  XÃ QUANG HƯNG.

Các làng của Quang Hưng đã có từ lâu đời, đến tháng 02/1949 xã Quang Hưng chính thức được thành lập (tách ra từ đại xã Quang Trung) gồm các làng Cao Mại Nhân, Cao Mại Nghĩa, Cao Đồng, Hữu Tiệm, Nghĩa Môn, và Kháng Vân.

Là xã có truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Quang Hưng đã vượt qua môn vàn khó khăn, gian khổ đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp người dân làng Hự Tiệm đã đi đầu trong phong trào tiêu khổ kháng chiến chống sự càn quét của địch. Làng Nghĩa Môn nơi trung tâm quy tụ lực lượng cán bộ dân quân du kích  và nhân dân trong xã đã dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ cán bộ, bảo vệ cách mạng mà đỉnh cao là “ ba ngày bảy trận”. Tên các làng Hữu Tiệm, Khánh Vân, Nghĩa Môn, Cao mại sáng mãi trong trang sử của Đảng bộ và nhân dân xã Quang Hưng  (1945-1954). Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì Miền Nam ruột thịt và với chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, Đảng bộ và nhân dân Quang Hưng đã làm trong nhiệm vụ thóc đủ cân quân đủ số” ở hậu phương đảng bộ và nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu chống sự phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc  Đảng bộ và nhân dân xã Quang Hưng phấn đấu từng bước khắc phục khó khăn, nhất là khi chuyển đổi chế độ quản lý kinh tế, từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế văn hóa xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn , tập trung sức cho nhiệm vụ phát triển kinh  tế đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa xã hội củng cố quốc phòng an ninh làm tốt công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh.

Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Quang Hưng đã, nêu cao tinh thần đoàn kết lương, giáo một lòng nhất trí, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng, nhân dân trong xã đã xây dựng gần 30km đường giao thông các loại. Hệ thống trạm bơm, cống đập được nâng cấp và xây mới, toàn bộ giao thông trục chính nội đồng được cứng hoá theo đúng quy định. Hệ thống trường học, trung tâm văn hóa thể thao, khu di tích lịch sử văn hóa được nâng cấp, tôn tạo, xây mới; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 97%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 2%... Hệ thống trường học đều đạt chuẩn quốc gia. 100% các thôn đều có nhà văn hóa và khu sinh hoạt văn hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Với những kết quả đạt được năm 2016 xã Quang Hưng đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 

 Các khu di tích lịch sử văn hóa có 3 đình làng Cao Mại, Hữu Tiệm, Nghĩa Môn  được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh. Lễ hội được tổ chức theo định kỳ vào đầu năm và theo nhu cầu nguyện vọng của nhân dân các thôn .

 

                         ( Giáo xứ Cao Mại xã Quang Hưng)

                          ( Chợ Cao mại xã Quang Hưng)

                     (Chùa Tây Khánh xã Quang Hưng)

                            (Trường THCS Quang Hưng)

                  ( Diện mạo nông thôn mới xã Quang Hưng )

dsad