Xã Quang trung nằm ở phía nam huyện Kiến Xương, cách trung tâm huyện 3 km, phía bắc giáp Thị Trấn Thanh Nê, xã An Bồi, phía nam, tây nam giáp xã Nam Bình, phía đông giáp xã Vân Trường và xã Bắc Hải Huyện Tiền Hải, phía tây giáp xã Quang Hưng và xã Minh Hưng. Xã có hai trục đường chính giao nhau ở trung tâm đó là đường Quốc lộ 37B và đường Số 7 đi các xã phía nam Huyện Tiền Hải, thuận tiện  giao lưu hàng hóa.

Xã Quang Trung đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn

Nông thôn mới năm 2015

 

               Xã Quang trung có diện tích tự nhiên 785 ha, trong đó đất nông nghiệp 486ha. Dân số 9177 khẩu, 2777 hộ, toàn xã có 5 thôn gồm: Trà Đoài, Trà Đông, Mỹ Nguyên, Thượng Phúc và Cao Mại Đoài.

Đảng bộ Quang trung có 335 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ, trong đó 5 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học đó là :Chi bộ trường Mầm Non, Chi Bộ Trường Tiểu Học, Chi Bộ Trường Trung học cơ Sở

Lãnh đạo xã:

 Bí thư Đảng uỷ, kiêm chủ tịch HĐND xã: Đồng chí Nguyễn Văn Hải

Phó bí thư đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Duy Khánh

Phó chủ tịch HĐND xã:

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã:

Đồng chí Vũ Văn Tuyến

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân:

Đồng chí Vũ Đức Nam

Chủ tịch UBMTTQ xã:

Đồng chí Bùi Văn Liễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ QUANG TRUNG

Xã Quang trung là vùng đất có truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng. Từ thủa khai hoang, mở làng, lập xã người dân Quang trung đã trải qua bao gian nan vất vả và để có được những cánh đồng trù phú ngày nay. Quá trình hình thành và hun đúc nên những giá trị tinh thần và truyền thống văn hóa- lịch sử tốt đẹp của xã Quang trung.

Trước Cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo, từ ngày Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nhân dân Quang trung đã một lòng đi theo Đảng. Năm 1946, chi bộ xã được thành lập (Tiền thân của đảng bộ xã Quang Trung ngày nay), đánh dấu bước ngoặc trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng trong xã. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng, nhân dân Quang trung, tiếp bước vào cuộc trường kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, chi bộ đảng xã Quang Trung không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trên cơ sở đó, năm 1960 Đảng bộ xã Quang Trung được thành lập, thể hiện bước trưởng thành về chất và lượng của tổ chức đảng trong xã. Dưới sự trực tiếp của đảng ủy, người dân Quang trung hăng hái lao động sản xút, tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ, tích cực chi viện cho chiến trường Miền nam với khẩu hiệu " Tất cả cho tiền tuyến", cùng nhân dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, thấm nhuần chân lý và lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng bộ và nhân dân Quang trung đã động viên hơn 3.000 người gia nhập các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, toàn xã có 188 liệt sĩ, 132 thương, bệnh binh, 105 người nhiễm chất độc da cam/điôxin... Với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Quang trung đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại; có 24 mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; gần 2000 người được tặng thưởng huân, huy chương các loại và bằng khen, giấy khen, hàng trăm người được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ.

Đất nước thống nhất, đảng bộ xã Quang trung hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất... Năm 1986 thực hiện đường lối đổi mới, tất cả vì mục tiêu" Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng văn minh" do đảng khởi xướng và lãnh đạo, Quang trung đã thực sự thay đổi da thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương , trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Quang Trung đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ vận hội đi lên xây dựng quê hương ngày một phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 40,2%, Công nghiệp-XDCB 34,6%, Dịch vụ thương mại 25,2%, thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng. Hiện nay Quang trung có hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật khá hiện đại đối với vùng nông thôn, cả 3 trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Các thiết chế văn hoá được hoàn thiện, hoạt động văn hoá truyền thống của địa phương được quan tâm và ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, chính sách xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh khép kín nhà tiêu tự hoại đạt 82%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, trong đó 98% dùng nước máy, dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%, 100% số hộ dùng điện sinh hoạt, xã không còn hộ ở nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,7%. Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng đảm bảo, Ban quân sự, công an nhiều năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng. Hệ thống chính trị ngày càng củng cố vững chắc. Đảng bộ, chính quyền 10 năm liên tục (2009-2019) đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội đạt khá trở lên, Quang trung là đơn vị nhiều năm trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua của Huyện, Tỉnh và đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Quang trung luôn chủ động, tích cực, bài bản sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân triển khai đồng bộ và toàn diện các nội dung trong 19 tiêu chí NTM, đội ngũ cán bộ từ xã đến các thôn đoàn kết, tâm huyết có trách nhiệm cao, vai trò của chi bộ, đảng viên của các tổ chức chính trị được phát huy nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân huy động được sức mạnh tổng hợp các nguồn lực để xây dựng NTM, đến năm 2015 Quang trung về đích nông thôn mới. Những năm gần đây Quang Trung luôn luôn giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dưng nông thôn mới xây dựng xã Quang trung giàu đẹp văn minh.

 

CÁC DI TICH XÃ QUANG TRUNG

Quang trung là xã có nhiều di tích: 5 đình 01 miếu và 06 chùa.

  1. Đình Thượng phúc: Đình thượng phúc là di tích lịch sử Quốc gia được Bộ VHTT&DL công nhận năm 1990. Đình thờ Đông Hải đại vương, Nam Hải Đại Vương và bạch y tôn thần. Đình trước tiền khởi nghĩa là nơi hoạt động của du kích và nơi hội  họp của cán bộ là nơi cất dấu tài liệu. Đình Thượng phúc còn được nhà nước tặng bằng có công với nước.
  2. Miếu Trà Đoài: Miếu Trà Đoài là di tích cấp Quốc Gia Được BVHTT&DL Cấp bằng công nhận năm 2017. Miếu thờ 2 vị Chỉnh Nương và Chu Chương 2 vị thần có công giúp nước giúp dân.
  3. Đình Trà Đông là di tích cấp Tỉnh. Đình Thờ Nam Hải Đại Vương và Tây Hải Đại Vương.
  4. Đình Mỹ Nguyên là di tích Cấp Tỉnh Được UBND Tỉnh Cấp Bằng 2006. Đình thờ Đông Hải Đại Vương và Nam Hải Đại Vương.
  5. Đình Thôn Cao Mại Đoài: Đình Cao Mại Đoài Được UBND Tỉnh Công nhận là Di Tích Cấp Tỉnh. Đình Thờ Đông Hải Đại Vương, Nam Hải Đại Vương và Tây Hải Đại vương.
  6. Quang Trung là xã có 5 thôn có 6 chùa. 4 thôn Trà Đoài, Tà Đông, Mỹ Nguyên, Thượng phúc Mỗi Thôn Có một chùa Riêng Thôn Cao Mại Đoài Có 2 chùa là Chùa Đông và Chùa Tây thôn Cao Mại Đoài.
  7. Đình Thôn Trà Đoài: Đang làm thủ tục đề nghị UBND Tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh.
  8.  Một số hình ảnh về xã Quang trung.

Bản đồ hành chính xã Quang Trung

Khu di tích đình làng thôn Thượng Phúc xã Quang Trung

Đặc sản dưa lê Hàn Quốc trồng được trồng ở Quang Trung

Cơ sở giáo dục ở Quang Trung

Đường giao thông ở Quang Trung được xây dựng

theo tiêu chí NTM

Công ty may Thiên Oanh tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao

động ở địa phương với mức lương 4 – 8 triệu đồng/ người/ tháng

 

dsad