Câu hỏi:
Hỏi về địa danh tại huyện Kiến Xương để làm giấy khai sinh cho con
Trả lời:
  • Chào bạn bây giờ là thị Trấn Thanh Nê Kiến Xương

    09/01/2020  |  Ủy ban nhân dân Huyện Kiến Xương đã phản hồi