Tin mới nhất
 • DJI_0467_00_00_17_15_Still025_fa12d
 • DJI_0467_00_00_01_16_Still024_23b07
 • DJI_0467_00_00_56_32_Still028_aaa1c
 • DJI_0467_00_01_06_31_Still029_8b274
 • DJI_0467_00_01_27_49_Still030_f687d
 • DJI_0467_00_01_41_18_Still031_d6eb6
 • DJI_0467_00_02_02_30_Still033_2979c
 • DJI_0467_00_02_14_07_Still034_b9a9b
 • DJI_0467_00_01_56_03_Still032_39daf
 • DJI_0467_00_03_13_28_Still038_2c91c
 • DJI_0467_00_02_28_02_Still035_a737a
 • DJI_0467_00_02_40_25_Still036_9c7b6
 • DJI_0467_00_02_45_44_Still037_ab170
 • hat-rong-nhac-viet-3_b0a23
 • DJI_0467_00_03_31_44_Still040_b09aa
 • hat-rong-nhac-viet-4_f01d1
 • hat-rong-nhac-viet-2_611bf
 • hat-rong-nhac-viet-5_552f4
 • DJI_0467_00_03_22_35_Still039_c09bd
 • DJI_0467_00_03_40_40_Still041_ddb9d
 • DJI_0467_00_03_50_12_Still042_d8935
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 913/UBND-KTHT 23/07/2024 V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn
Số: 90/UBND-NN 23/07/2024 V/v chỉ đạo tiêu úng, gieo cấy và bảo vệ sản xuất vụ Mùa
Số: 904/UBND-CAH 22/07/2024 V/v triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông điện tử
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 683
Tháng 07 : 64.312
Năm 2024 : 506.497
Bản đồ

CHUYÊN MỤC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG SỐ 30