Toàn huyện có 1174 thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ sau sơ tuyển nghĩa vụ quân sự


Ngày 29 tháng 11 năm 2018     

Trong quá trình tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại 37 xã, thị trấn toàn huyện đã xuống lệnh sơ tuyển đối với 2895 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó có 1303 thanh niên lên sơ tuyển và có 1174 thanh niên được sức khoẻ.

 

(Toàn huyện có 1303 thanh niên lên sơ tuyển và có 1174 thanh niên được sức khoẻ sau sơ tuyển NVQS)

Các xã có tỷ lệ thanh niên lên sơ tuyển đông và tỷ lệ đạt sức khoẻ cao như Vũ Ninh có 93 thanh niên lên sơ tuyển trong đó có 86 thanh niên đạt sức khoẻ; Vũ Lễ có 98 thanh niên lên sơ tuyển trong đó tỷ lệ thanh niên đạt sức khoẻ đạt 100%. Tuy nhiên vẫn còn 1 số địa phương có tỷ lệ thanh niên lên sơ tuyển đạt tỷ lệ thấp như An Bồi, Vũ Công; Trà Giang; Quang Lịch…

Theo kế hoạch từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7/12 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức khám tuyển NVQS tại ban chỉ huy quân sự huyện. Để quản lý tốt nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ hiện nay Ban chỉ huy quân sự huyện đang tập trung hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự kết hợp kiện toàn hồ sơ số thanh niên được sức khoẻ, quản lý tốt tại cơ sở, chuẩn bị phương tiện để đưa thanh niên lên khám tuyển đúng thời gian quy định. Thông báo công khai kết quả khám sức khoẻ và danh sách số thanh niên được sức khoẻ sau sơ tuyển trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Rà soát, sơ tuyển bổ sung đối với các trường hợp chưa tham gia sơ tuyển. Lập danh sách xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định số 120 của Chính phủ.

Tin, ảnh: Vũ Đông

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3821.236 Fax: (036).3511.060 E-mail: