Xã An Bình phấn đấu về đích NTM trong năm 2018


Ngày 31 tháng 08 năm 2018     

Tính đến nay, xã An Bình đã đạt 11/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí về NTM. Là 1 trong 4 xã đăng ký về đích NTM của huyện trong năm 2018, hiện nay xã An Bình đang tập trung hoàn thiện các tiểu mục của các tiêu chí như Giao thông; Thuỷ Lợi; Cơ sở vật chất văn hoá; Môi trường; Hộ nghèo; Thu nhập và y tế…

(Nông thôn mới, diện mạo mới tại xã An Bình)

Theo đó, hiện nay xã An Bình đang xây dựng kế hoạch hoàn thiện trên 6,9km đường giao thông trục chính nội đồng theo tiêu chuẩn kỹ thuật; cứng hoá gần 7,3km kênh mương cấp 1 loại 3; bổ sung xây dựng cổng dậu, tường bao, sân thể thao tại 1 số thôn còn lại… Nhu cầu về vốn của xã An Bình cần khoảng 22,4 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Để phấn đấu về đích NTM trong năm 2018 hiện nay địa phương đang tập trung tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm của xây dựng NTM đối với mỗi người dân. Rà soát nhu cầu kinh phí xây dựng NTM của xã làm cơ sở để xây dựng kế hoạch huy động kinh phí. Rà soát các công trình nhóm 1 để đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động để thi công các công trình nhóm 1. Quy hoạch về đất theo quyết định 372 để đấu giá thu kính phí tạo nguồn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng NTM.

Tin, ảnh: Vũ Đông

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3821.236 Fax: (036).3511.060 E-mail: