Thị trấn Thanh Nê đổi mới công tác kiểm tra, giám sát


Ngày 06 tháng 11 năm 2018     

Đảng bộ thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) có 625 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Thanh Nê kiểm tra, giám sát một số khoản thu trong các trường học trên địa bàn.

Ông Trần Văn Lục, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nê khẳng định: Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thị trấn là đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp ủy của mình. Ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để các chi bộ tổ chức thực hiện. Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các quy chế phối hợp khác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đổi mới trong công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực; trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức thị trấn... Đảng ủy cũng chỉ đạo phân công đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn trực tiếp làm tổ trưởng tổ kiểm tra, giám sát. Đối với các chi bộ, trực tiếp đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đi đôi với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy thị trấn Thanh Nê tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn, ban chi ủy các chi bộ đã kiểm tra 57 lượt tổ chức đảng và 525 lượt đảng viên, có 85 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Đảng ủy kiểm tra 25 lượt tổ chức đảng và 225 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 32 lượt tổ chức đảng, 158 lượt đảng viên; cấp ủy chi bộ kiểm tra 142 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng vi phạm, có 28 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đối với 18 đảng viên.

Đối với công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trực thuộc đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, ban chỉ ủy các chi bộ theo dõi địa bàn phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, đồng thời giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Đảng ủy trực tiếp nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo tình hình hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về những vấn đề vướng mắc để tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và ban chi ủy các chi bộ đã tiến hành giám sát chuyên đề 35 lượt tổ chức đảng và 325 lượt đảng viên, có 65 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các chi bộ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đảng ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 18 trường hợp đảng viên...

Ngoài chỉ đạo thực hiện kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy thị trấn Thanh Nê còn coi trọng chỉ đạo kiểm tra theo chuyên đề. Từ năm 2014 đã tổ chức thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 1392 của Tỉnh ủy, tiến hành kiểm tra 4 nội dung về quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội và công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Kết luận cuộc kiểm tra đều được thông báo trước Đảng bộ, được sự nhất trí cao của toàn thể đảng viên.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nê Trần Văn Lục khẳng định thêm:  Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng ở thị trấn Thanh Nê từ năm 2007 đến nay từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Qua đó đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm theo quy định. Cũng nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2008 đến nay Đảng bộ và chính quyền thị trấn Thanh Nê liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Hàng năm có từ 95 - 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, 85 - 90% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 14 - 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Baothaibinh.com.vn

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3821.236 Fax: (036).3511.060 E-mail: