Toàn huyện còn 7 xã chưa hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý


Ngày 06 tháng 10 năm 2017     

Qua việc thống kê, rà soát của các ngành chuyên môn, tính đến nay trên địa bàn huyện còn 7 địa phương chưa hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn bao gồm các xã như Vũ Tây; Thanh Tân; Hồng Thái; Lê Lợi; Bình Minh; Quang Trung và An Bồi.

Việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ điện, bảo đảm cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Đặc biệt kể từ năm nay các địa phương nếu chưa hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý sẽ không đủ điều kiện để xét xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Để giải quyết những vướng mắc trong quá trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, UBND đã tập trung hướng dẫn các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý. Phối kết hợp với các ngành có liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh điện của các tổ chức quản lý điện nông thôn. Chỉ đạo Công ty Điện lực huyện chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương xác định tài sản lưới điện hạ áp còn lại theo quy định và tạo điều kiện hợp đồng với những lao động được đào tạo về quản lý điện của các tổ chức quản lý điện nông thôn sau khi tiếp nhận lưới điện...

Tin, ảnh: Vũ Đông

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Kiến Xương
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3821.236 Fax: (036).3511.060 E-mail: